atkragus

atkragus
atkragùs, -ì adj. (3b, 4) 1. Krp, Pp, Als, Užv atlašus, atkarus, atsivertęs: Atkragùs dalgis kirčiuo[ja] Krkl. Tas kryžius par daug atkragùs (į priešingą pusę atsivertęs) Yl. Būtų graži kėdė, tik par daug atkragì atkaltė Brs.
atkragiaĩ adv.: Atkragiai nesudėk ratpėdžius, būs tekinis nediktas Ggr.
2. šiurkštus: Tokie atkrãgūs marškiniai, nugarą braižo Krkl. 3. Tv žr. atkarus 2: Atkragì boba, ana niekur nepritinka Užv. Širdies atkragios M.Valanč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • atkragus — atkragùs, atkragi̇̀ bdv. Atkragi̇̀ kėdė̃s atkaltė̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkragi — atkragùs, atkragi̇̀ bdv. Atkragi̇̀ kėdė̃s atkaltė̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užknabus — užknabùs, ì adj. (4) 1. NdŽ, Škn atlašus, atmatus, atkragus: Dalgis užknabùs, greitai įsidura į žemę, gal nulaužti Pkl. 2. J.Šliūp tinkamas kabinti, kabus, lenktas: Tie šakių nagai labai užknãbūs, su jais gali tą mėšlą verst iš vežimo Žml.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užknabinti — užknabi̇̀nti vksm. Rei̇̃kia užknabi̇̀nti dal̃gį į̃tveriant, kad nebūtų atkragùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkragas — ãtkragas, à adj. (3b) žr. atkragus 1: Kas atsivertęs, tas ãtkragas, kaip kuodelis aukštinaikas J. Vaikas ãtkragas (galvą atlošęs) stovėjo išsižiojęs ir laukė įmetamas saldainį Sr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkragumas — atkragùmas sm. (2) → atkragus 3: Atsikreipimas ir atkragumas širdies prieš artimą brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačkragus — ačkragùs, ì adj. (4) atkragus, atsikraginęs, atsilošęs: Kad tavo dalgis ačkragùs, kaip gali papjauti? Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištisas — ìštisas, à adj. (3b) 1. visas: Per ìštisus metus rankų nenuleidžiau Ds. Ištisus metus jis niekur nesirodė Lzd. Vaikščiojau ìštisą dieną Vdžg. Ištisa Telšių pavietė M.Valanč. Ìštisus metus dirbau J. Ìštisus metus išgulėjau patale Š. Tą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirčiuoti — kirčiuoti, iuoja, iãvo 1. tr. lingv. žodžio skiemenį tvirčiau tarti, akcentuoti: Mokėti taisyklingai kirčiuoti žodžius taip pat labai svarbu rš. Kirčiuojamas skiemuo gali būti trumpas arba ilgas rš. Kirčiuotųjų skiemenų ilgųjų balsių ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paknebinti — 2 paknẽbinti žr. paknabinti: Dalgis per daug atkragus, reik paknẽbinti Ll. Jo ašvienis niekados nesirodė nuvargęs ir galvą iki pat žemės paknebinęs Vaižg. ◊ nosį paknẽbinti nusiminti, netekti nuotaikos, rodyti nepasitenkinimą: Kodėl susirauki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”